A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Genus Starting With E

Plant NameHeightSpread
Edgeworthia chrysantha 6 to 8 Feet6 to 8 Feet
Euonymus alatus 'Compacta'6 to 8 Feet6 to 8 Feet
Euonymus alatus 'Odom' Little Moses™3 Feet3 Feet
Exochorda 'Snow Mountain'5 to 6 Feet5 to 8 Feet